Illegális hulladéklerakás – lakossági tájékoztató

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Településünkön — sajnálatos módon — továbbra is jelentős mértékű az illegális hulladéklerakás, mely napjaink egyik legsúlyosabb környezeti problémája. Községünk területén utak mellett, erdőben, elhagyatott, bekerítetlen magánterületeken, önkormányzati területeken lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában!

Kóka Község Önkormányzata továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a településen visszaszorítsa az illegális hulladéklerakást.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy — miután a Legelő utca végén található önkormányzati területre újra hatalmas mennyiségű hulladék került elhelyezésre — Kóka Község Önkormányzata megkezdte a terület megtisztítását, a hulladék elszállítását.

Nyomatékosan felhívom azoknak a Lakosoknak a figyelmét, akik a saját háztartásukban keletkező hulladékot korábban ezen az  önkormányzati területen helyezték el, hogy hamarosan figyelmeztető táblák és térfigyelő kamerák kerülnek itt elhelyezésre, annak érdekében, hogy az illegális hulladéklerakást megszüntessük!

A jogszabályokat és a környezetet tisztelő Lakosok mindenfajta hulladék kezelésére megtalálhatják a megfelelő megoldást. Településünkön — közszolgáltatás keretében — a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (www.dtkh.hu) által a háztartásokban keletkező hulladékok gyűjtése, szállítása és elhelyezése megoldott, továbbá lomtalanítás is kérhető évente két alkalommal előre egyeztetett időpontban.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket, ezzel megőrizzük a tiszta, rendezett településképünket.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy márciustól hatályos a hulladékgazdálkodás hazai rendjét alapvetően megváltoztató új  jogszabály, amely szigorúbb szankciórendszert intézményesít a hulladékgazdálkodás terén.

Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény jelentősen módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt, és gyökeresen átalakítja a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét. A törvénymódosítás egyik
alapvető célja az illegális hulladéklerakás felszámolása.

Az eddig is meglévő legfontosabb szabályok szerint,

TILOS a hulladékot

– felhalmozni,

– a gyűjtés, a szállítás, a kezelés szabályaitól eltérő módon elhagyni

– ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni és kezelni.

A legfontosabb jogszabályi változások

– A hulladékgazdálkodási feladatok racionalizálása érdekében a hulladékgazdálkodási hatósághoz kerül minden olyan hatáskör, amely valamely más közi gazgatási szervhez tartozott eddig.

– A hulladékgazdálkodási hatóság intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.

Bűncselekménynek minősül az illegális hulladék lerakása, ha az alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére, vagy annak mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy a 10 köbmétert. (Büntetési tétel: 3 évig terjedő szabadságvesztés)

– Szabálysértést követ el az, aki a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló épületet, vagy a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi. (Büntetési tétel: pénzbírság 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig)

– A hulladék illegális elhelyezése közigazgatási szankcióval sújtandó magatartási körbe sorolható a továbbiakban.

– Hulladék tulajdonjogával felhagyni nem lehet. Hulladék tulajdonjogát másra átruházni jogszabály szerinti feltételekkel lehet.

Az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért. Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladéktulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az ingatlan tulajdonosát terheli az elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az illegális hulladék elhelyezés megakadályozása érdekében megtett minden tőle elvárható intézkedést, és bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának személyét.

– A kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Ha a bírság  behajtása eredménytelen, a természetes személy kötelezett esetén a meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe közérdekű munkát kell meghatározni.

2021. március 1-től az illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik!

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály, 1072. Bp, Nagy Diófa u. 10.-12.,
zoldhatosag@pest.gov.hu

Kóka, 2021.05.05.

Juhász Ildikó
polgármester

(Koka.hu)

Megosztás:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Az Ön hirdetésének helye

(365 x 270 px)
Hírek
Kategóriák

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre:

HelloKóka.hu