Keresés
Close this search box.

Jegyző állás Tóalmáson

Tóalmás község polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2252 Tóalmás, Fő tér 1-3.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§-ban meghatározott feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tóalmási Polgármesteri Hivatal vezetése, a hivatal működésének szakmai támogatása, a munkáltatói jogkör gyakorlása a hivatalhoz tartozó köztisztviselők fölött, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntés

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • jegyzői munkakörben – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • főiskolai igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképesítés, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles igazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, közigazgatási szakvizsga; legalább 5 év közigazgatási gyarkolat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, közigazgatási gyakorlat igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Magdolna nyújt, a 06203307182 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2252 Tóalmás, Fő tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1451/2021. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  www.toalmas.hu – 2021. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46.§ 1. bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 16.

(Toalmas.hu)

Az Ön hirdetésének helye

(365 x 270 px)

MEGOSZTÁS

Facebook
Twitter
LinkedIn
HelloKóka.hu