Keresés
Close this search box.

Óvodapedagógus állás Gombán

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. szeptember 1-2022. április 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése a helyi néphagyományőrző pedagógiai program alapján. Részvétel a nevelőtestület munkájában. Együttműködés a családokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Néphagyományőrző szemléletű pedagógiai programban szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

  •       Gyermekszeretet, elhivatottság, empátia, együttműködés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, motivációs levél, egészségügyi alkalmassági igazolás, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szegedi Judit nyújt, a 0629433783 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Tóthné Szegedi Judit részére a ovoda@gomba.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásával kapcsolatos értesítés e-mail-en keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 21.

(kozigallas.hu)

Az Ön hirdetésének helye

(365 x 270 px)

MEGOSZTÁS

Facebook
Twitter
LinkedIn
HelloKóka.hu