Tájékoztató a felelős ebtartás szabályairól

TÁJÉKOZTATÓ
A FELELŐS EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Az ebtartás általános szabályai

 

Tartás:

– Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

– Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról.

– Az állatot és a tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell.

– A tulajdonos gondoskodni köteles a négy hónaposnál idősebb eb microchippel történő egyedi megjelölésről, valamint az évenkénti kötelező veszettség elleni oltás meglétéről.

 

Elhelyezés:

– Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állat tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állat szükségleteinek, valamint, hogy a tartási hely úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatnak.

– Tilos kistestű ebet (max.:20kg) 10 m2 -nél, közepes testű ebet (20-40 kg) 15 m2 -nél, nagy testű ebet ( 40 kg felett) 20 m2 -nél kisebb területen tartósan tartani.

– Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról! Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át, ne tudja “átásni” magát, és átugorni se tudja!

– Ebet tartósan kikötve tartani tilos! Alkalmankénti megkötés esetén kistestű eb 4 m, közepes termetű eb 6 m, nagy testű eb esetében legalább 8 m hosszú lánchossz szükséges.

– Az állatban félelmet keltő, erős fény-vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, az állat tartójának gondoskodni kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról, és törekednie kell az állat megnyugtatására.

 

Séta:

– Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

– Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen.

– Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére nyakörv, vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.

– A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani.

 

A nem megfelelő ebtartás szankciói

Állatvédelmi bírság:

Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság kiszabása helyett, vagy amellett a hiányosságok kijavítására, pótlására való kötelezés alkalmazható. Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000 Ft, ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat. A jogsértés körülményeitől függően a bírság alapösszegét meg kell szorozni az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 1-4. melléklete szerinti szorzókkal.

Állatvédelmi hatóságként – többek között – a Polgármesteri Hivatal Jegyzője, a Járási Hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

Szabálysértés:

Veszélyeztetés kutyával: Aki a felügyelete alatt álló kutyát:
– a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

– természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

– szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,

– vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

Köztisztasági szabálysértés: Aki a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

Szabálysértési ügyekben a Nagykátai Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóság jár el.

Kérem a Tisztelt ebtulajdonosokat, hogy a felelős ebtartás szabályairól szóló tájékoztató előírásait tartsák be, fokozott figyelemmel az eb közterületre való kijutásának megakadályozására!

Kóka, 2021. április 7.

Juhász Ildikó
polgármester

(Koka.hu)

Megosztás:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Az Ön hirdetésének helye

(365 x 270 px)
Hírek
Kategóriák

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre:

HelloKóka.hu